سقوط آزاد

 

چتر بازی سقوط ازاد یکی از پر هیجان ترین ورزشهای هوایی در  دنیا میباشد.ما در این مجموعه با توجه به شناخت تواننایی ها و مهارت های فردی نفراتمان این دوره را در داخل کشور بصورت اموزشی گروهی  تداومی برگزار مینماییم.

عنوان دوره ها بشرح ذیل میباشد :
اموزش زمینی که شامل طرح درسهای حالت سقوطـ ، ایرودینامیک ، بسته بندی طریقه بستن مجدد چتر که هر نفر کاراموز چتر باز باید به روش صحیح بستن چتر تحویلی ان اشنایی کامل داشته باشد.

شبیه سازی با فیلم های اموزشی و سیملاتورشبیه ساز تمرین حالت در استخر

تعداد ۱0 سورتی پرش سقوط ازاد از وسیله پرنده

پس از گزارندن طی دوره های فوق نفر میبایست توانایی پرش سقوط ازاد بدون بند، مکانیزمی که در ان چتر بدون دخالت نفر چتر باز باز میشود مانند چتربازی اتوماتیک که توضیح ان از حوصله این بخش خارج است، در زمان های مختلف را بدست بیاورد تا پایان دوره به شخص تعلق بگیرد.

کلاسهای چتر بازی سقوط ازاد تنها بصورت گروهی برگزار میگردد جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.